Ciepłe Stopy

tel: +48 502 411 616 e-mail: kontakt@cieplestopy.pl

Zwroty i reklamacje

Darmowa dostawa

Zwroty i reklamacje

 1. Odstąpienie od umowy
  • Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru
  • Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia odmowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość  jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez Internet;
  • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;
  • w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;
 3. W przypadku kiedy Klient wysłał do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy na adres Sprzedającego. Odesłanie towaru do Sprzedającego następuje na koszt Klienta.
 4. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru w taki sposób jaki wskazał konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub jeśli nie wskazał to zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zamówienia.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem w celu dokonania oceny stanu zwracanego towaru. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego uszkodzonego towaru, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu płatności za towar. Ponowna wysyłka towaru do Klienta odbywa się na koszt Klienta lub nie zostaje wysłana jeśli Klient tak zadecyduje.
 6. Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi
  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  • Reklamacje należy kierować na adres Małgorzata Gołofit z siedzibą Wolica Kolonia 6a, 24-310 Karczmiska, kontakt@cieplestopy.pl
  • W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar na adres wskazany w pkt 7.2 powyżej dołączając do niego numer zamówienia
  • Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wynosi 14 dni.
  • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Po upływie tego terminu reklamacja zostaje uznana jako nieuzasadniona.
  • W przypadku stwierdzeni zasadności reklamacji, Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamowanego towaru.

Załącznik nr 1. – Oświadczenie o odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Metody płatności

Ciepłe Stopy - sklep z pościelą