Ciepłe Stopy

tel: +48 502 411 616 e-mail: kontakt@cieplestopy.pl

Polityka prywatności

Darmowa dostawa

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego cieplestopy.pl

W trosce o prywatność i ochronę danych Klientów Sklepu cieplestopy.pl poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu oraz wykorzystywanych plikach Cookies.

 1. Dane Klientów Sklepu Internetowego cieplestopy.pl są zbierane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji na rzecz Klienta usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. Klient w czasie korzystania ze Sklepu Klient zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych, między innymi:
  1. Imienia i nazwiska
  2. adresu poczty elektronicznej,
  3. adresu zamieszkania
  4. adresu dostawy
  5. numeru telefonu
 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Małgorzata Gołofit prowadząca działalność pod firmą Małgorzata Gołofit wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Wolica Kolonia 6a, 24-310, gm. Karczmiska NIP: 7171700831, REGON: 060191542, zwana dalej ADO.
 3. Zbierane w Sklepie Internetowym dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Danych Osobowych oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 4. W celu ochrony prywatności i danych przekazanych Sklepowi Internetowemu Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań stosując odpowiednie środki techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klientów, ochrony przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem a także nieuprawnioną modyfikacją.
 5. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak tych danych uniemożliwia świadczenie usługi realizacji zamówienia złożonego poprzez formularz zamówienia czy rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. W każdym czasie Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawiania. Może także zwrócić się na piśmie o usunięcie swoich danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora Danych Osobowych. Usunięcie powyższych danych nie może zostać wykonane:
  1. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartych umów z Klientem oraz obowiązujących przepisów podatkowych;
  2. w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego do momentu wyjaśnienia okoliczności tego czynu
 7. Klient może samodzielnie zmienić swoje dane, jeśli posiada aktywne konto w Sklepie Internetowym Sprzedającego. 
 8. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, za jego wyraźną zgodą Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe Klienta:
  1. operatorowi systemu płatności online firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, o kapitale zakładowym 5 476 300 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 7792369887, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro S.A., a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  2. Opineo sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu (53-333) ul. Powstańców Śląskich 2-4 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466 13 w celu zamieszczenia opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu.
 10. W trakcie połączeń internetowych Administrator Danych Osobowych wykorzystuje adresy IP zbierane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), a także w celach bezpieczeństwa, m.in. do identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.
 11. W Sklepie Internetowym Sprzedającego podczas przeglądania stron są stosowane tzw. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które zapisują się w urządzeniu końcowym Klienta, np. telefonie czy komputerze. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego a także dopasowanie prezentowanej treści do preferencji Klienta. Umożliwiają również zapamiętanie logowania do serwisu czy zapamiętywanie dodanych do koszyka towarów.
 12. W Sklepie Internetowym Sprzedającego są stosowane dwa rodzaje „ciasteczek” – czyli plików „Cookies”, które są bezpieczne dla urządzeń Klienta. Pierwszy rodzaj to pliki tymczasowe, tzw. „sesyjne”, pozostające na urządzeniu końcowym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub opuszczenia przeglądarki internetowej. Są niezbędne do funkcjonowania aplikacji lub innych funkcjonalności Sklepu Sprzedającego. Drugim rodzajem stosowanych „ciasteczek” są cookies „stałe”, które pozostają do momentu ich ręcznego lub automatycznego, po określonym w ustawieniach czasie, usunięcia na urządzeniu Klienta. Dzięki nim możliwe jest sprawne i łatwiejsze funkcjonowanie strony Sklepu.
 13. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do urządzeń Klientów wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 14. W Sklepie Internetowym Sprzedającego Cookies Własne są wykorzystywane w celu konfiguracji Sklepu, bezpieczeństwa i niezawodności, dostosowania treści do preferencji Klienta oraz optymalizacji, analiz i badań a także audytu oglądalności i anonimowych statystyk.
 15. Cookies Zewnętrzne z kolei wykorzystuje się, żeby gromadzić ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentować odpowiednie do upodobań Klienta reklamy, wykorzystywać interaktywne funkcje w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą społecznościowych serwisów.
 16. Warunki przechowywania Cookies i uzyskiwania dostępu do urządzenia, Klient ustala za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Obsługa plików Cookies może być automatycznie blokowana, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu Internetowego.
Metody płatności

Ciepłe Stopy - sklep z pościelą