Ciepłe Stopy

tel: +48 502 411 616 e-mail: kontakt@cieplestopy.pl

Regulamin

Darmowa dostawa

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego cieplestopy.pl

1.         Postanowienia ogólne

1.1       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego cieplestopy.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego cieplestopy.pl przez: Małgorzata Gołofit z siedzibą Wolica Kolonia 6a, 24-310 Karczmiska.

1.2       Formy kontaktu ze Sprzedającym:

1.2.1    poczta elektroniczna: kontakt@cieplestopy.pl;

1.2.2    telefon: +48 502 411 616

1.2.3.   formularz zgłoszeniowy na stronie Sklepu: https://cieplestopy.pl/kontakt/

1.3       Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej https://cieplestopy.pl, umożliwiając Klientom dostęp do jego treści w każdej chwili.

2.         Definicje

2.1       Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.2       Klient/Kupujący – osoba lub podmiot, który dokonuje Zamówienia na towary i usługi oferowane przez Sprzedającego w ramach sklepu Internetowego cieplestopy.pl.

2.3       Kodeks Cywilny – Kodeks regulujący stosunki cywilnoprawne między osobami
fizycznymi i osobami prawnymi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.4       Konto – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.5.      Regulamin – niniejszy dokument;

2.6       Rejestracja – czynność z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego, wykonywana jednorazowo, która polega na utworzeniu Konta przez indywidualnego Klienta.

2.7       Sklep Internetowy (Sklep) – prowadzony przez Sprzedającego sklep na stronie www.cieplestopy.pl, za pośrednictwem którego Klient może
przeglądać ofertę i składać Zamówienia;

2.8       Sprzedający – Małgorzata Gołofit prowadząca działalność pod firmą Małgorzata Gołofit wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Wolica Kolonia 6a, 24-310 Karczmiska NIP: 7171700831, REGON: 060191542

2.9.      Towar – produkt wraz z opisem przedstawiony w Sklepie Internetowym Sprzedającego,

2.10     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem;

2.11     Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży, która określa rodzaj i liczbę towaru a także sposób wysyłki i płatności.

3. Usługi i wymogi techniczne

3.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedający umożliwia Klientowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bezpłatne korzystanie z niżej wymienionych usług:

3.1.1    przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

3.1.2    korzystanie z formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia
w Sklepie

3.1.3    korzystanie z formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedającym  

3.1.4    posiadanie Konta w Sklepie Internetowym,

3.1.5    zamieszczanie opinii o towarach i jakości obsługi Sklepu Internetowego, w tym o przebiegu transakcji. Jednocześnie zabronione jest przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich a także rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.2       Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne jest spełnienie poniższych minimalnych wymagań technicznych:

3. 2.1   urządzenie z dostępem do Internetu,
3. 2.2   dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej,
3. 2.3   przeglądarka internetowa obsługująca Internet Explorer minimum w wersji 11, Firefox minimum w  wersji 28.0 lub Chrome minimum w wersji 32,
3. 2.4   włączenie Cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej.

4.         Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i zawierania umów

4.1       Na stronach Sklepu Internetowego są zaprezentowane towary wraz z ich opisem, parametrami technicznymi, zdjęciami i całkowitą ceną brutto. Dostępne w Sklepie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.2       Do ceny towaru doliczane są koszty dostawy chyba, że Klient zostanie z nich zwolniony po przekroczeniu wskazanej przez Sprzedającego minimalnej wartości zamówienia, przy której koszty dostawy pokrywa Sprzedający.

4.3       W  przypadku zamówienia przez formularz zamówień dostępny w sklepie internetowym, wybrany przez Kupującego towar należy dodać do koszyka. Przy wyborze więcej niż jednej pozycji, wartość koszyka jest sumowana zgodnie z cenami i ilością zamawianych towarów.

4.4       W następnej kolejności Klient wybiera sposób dostawy towaru spośród dostępnych w sklepie, metodę płatności oraz dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia, w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy oraz adres e-mail. Przy zamówieniu niektórych towarów, ze względu na gabaryty, nie są dostępne wszystkie opcje wysyłki, np. paczkomat.

4.5       Klient korzystający ze Sklepu Internetowego po podaniu wszystkich niezbędnych do zamówienia danych będzie miał wyświetlone jego czytelne podsumowanie zawierające następujące informacje:

4.5.1    Przedmiot zamówienia z ceną jednostkową brutto

4.5.2    Ilość zamówionych produktów oraz ich łączna wartość do zapłaty wraz z kosztami dostawy.

4.5.3    Kontakt ze Sprzedającym

4.5.4    Wybrany sposób dostawy

4.5.5    Czas realizacji zamówienia

4.5.6    Metoda i termin płatności

4.5.7    Dane kontaktowe Klienta i adres dostawy

4.6       Przed wysłaniem zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient:

4.6.1    potwierdza zgodność przedmiotu zamówienia i zamawianą ilość oraz wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy

4.6.2    dokonuje akceptacji Regulaminu Sklepu,

4.6.3    dokonuje akceptacji Polityki Prywatności Sklepu

4.6.4    potwierdza zapoznanie się z prawem odstąpienia od umowy i warunkami reklamacji

4.7       Złożenie zamówienia jest tożsame z intencją zawarcia umowy przez Kupującego. Wówczas Sprzedający przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4.8       Przed dokonaniem zamówienia lub w trakcie Klient może dokonać rejestracji w sklepie i założyć w nim konto, w którym będzie mógł sprawdzać m.in. historię swoich zamówień. Zakupy mogą być również dokonywane bez rejestracji poprzez każdorazowe podawanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych.

4.8       Zamówienia można również dokonać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@cieplestopy.pl podając ilość konkretnego towaru, wybrany sposób dostawy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz wybrany sposób płatności. Wówczas, Sprzedający w mailu zwrotnym potwierdza dostępność wybranych przez Kupującego towarów i ich wartość, informuje o kosztach dostawy i czasie realizacji, przesyła numer zamówienia, Regulamin Sklepu, politykę prywatności oraz informuje Klienta o prawie odstąpienia od umowy i warunkach reklamacji obowiązujących w Sklepie. Momentem zawarcia umowy jest mailowa akceptacja przez Kupującego treści maila z podsumowaniem zamówienia przez Sprzedającego oraz przedstawionych regulaminów i zasad działania Sklepu. Kupujący ma 2 dni robocze, licząc od następnego po dniu, w którym otrzymał wiadomość od Sprzedającego, na potwierdzenie zamówienia i dokonanie płatności przelewem na konto Sprzedającego, wskazane w  mailu. Tytuł przelewu powinien zawierać imię nazwisko Kupującego, numer zamówienia i adres wysyłki. W przypadku niepoprawnego wprowadzenia tytułu przelewu, realizacja zamówienia może się wydłużyć.

4.9       Jeśli Kupujący nie potwierdzi i nie opłaci złożonego zamówienia w ciągu 2dni roboczych wówczas Sprzedający podejmie próbę kontaktu telefonicznego, smsowego lub mailowego w celu uzgodnienia dodatkowego terminu. Brak odpowiedzi ze strony Kupującego lub brak wpłaty upoważnia Sprzedającego do odstąpienia umowy.

4.10     W przypadku dokonania płatności za mailowe zamówienia i braku zwrotnego maila z akceptacją warunków transakcji, po dodatkowym wezwaniu mailowym do dokonania akceptacji i braku odpowiedzi na to wezwanie w ciągu 2 dni roboczych, uznaje się, że Klient akceptuje wszystkie warunki zamówienia w tym Regulamin Sklepu, Politykę prywatności, regulamin reklamacji i zwrotów. W takim przypadku Sprzedający przystępuje do realizacji tego zamówienia.

4.11     Za złożone zamówienie Klient może dokonać płatności w dogodny dla siebie sposób, wybrany spośród poniższych:

4. 11.1 Szybki przelew poprzez Przelewy24

4. 11.2 Za pomocą karty płatniczej:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

4. 11.3 Poprzez płatność BLIK

4. 11.4 Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego

4. 11.5 Za pobraniem, tj, gotówką u Kuriera, w momencie dostarczenia przesyłki z zamówionym towarem do Klienta.

4.12     W przypadku, gdy Klient wybrał jedną z poniższych metod płatności: szybkie przelewy, płatność kartą lub BLIK, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA,ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87.

5. Dostawa

5.1       Dostawa Towarów może być dokonywana tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zainteresowania Klienta wysyłką towaru za granicę można wysłać drogą mailową zapytanie do Sprzedającego w celu sprawdzenia możliwości i ewentualnego ustalenia warunków dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2       Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

5.2.1    za pośrednictwem firmy kurierskiej,
5.2.3    za pośrednictwem operatora pocztowego,
5.2.4    dostarczone do Paczkomatu,
5.2.5    odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

5.3       Sprzedający w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia wraz z dostawą. Termin dostawy zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z definicją Regulaminu.

5.4       Sprzedawca wraz z Towarem dostarcza dokument WZ (wydanie zakupu) jako potwierdzenie realizacji zamówienia.

5.5       Wysyłka zamówień realizowanych poprzez pocztę elektroniczną dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego i skompletowaniu Zamówienia zgodnie z terminem realizacji wskazanym w opisie towaru. W  przypadku zamówienia towarów z różnym czasem dostawy, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie w jakim powinna nastąpić dostawa towaru o najdłuższym terminie realizacji.

6. Odstąpienie od umowy

6.1.      Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru

6.2       Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.3       Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4       Prawo do odstąpienia odmowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość  jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez Internet;
  • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;
  • w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;

6.5       W przypadku kiedy Klient wysłał do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy na adres Sprzedającego. Odesłanie towaru do Sprzedającego następuje na koszt Klienta.

6.6       Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w taki sposób jaki wskazał konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub jeśli nie wskazał to zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zamówienia.

6.7       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem w celu dokonania oceny stanu zwracanego towaru. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego uszkodzonego towaru, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu płatności za towar. Ponowna wysyłka towaru do Klienta odbywa się na koszt Klienta lub nie zostaje wysłana jeśli Klient tak zadecyduje.

7.         Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi

7.1       Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2       Reklamacje należy kierować na adres Małgorzata Gołofit z siedzibą Wolica Kolonia 6a, 24-310 Karczmiska, kontakt@cieplestopy.pl

7.3       W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar na adres wskazany w pkt 7.2 powyżej dołączając do niego numer zamówienia

7.4       Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego wynosi 14 dni.

7.5       W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Po upływie tego terminu reklamacja zostaje uznana jako nieuzasadniona.

7.6       W przypadku stwierdzeni zasadności reklamacji, Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamowanego towaru.

8.         Reklamacje z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1       Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i korzystania z Usług Klient powinien zgłaszać pisemnie na adres: Małgorzata Gołofit z siedzibą Wolica Kolonia 6a, 24-310 Karczmiska, na adres poczty elektronicznej: kontakt@cieplestopy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.2       W reklamacji Klient powinien opisać zaistniały problem oraz podać swoje imię i nazwisko oraz sposób kontaktu, np. nr telefonu czy adres poczty elektronicznej.

8.3       Sprzedawca będzie dążył do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w przypadku trudności z utrzymaniem tego terminu, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji.

9.         Gwarancje

9.1       Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

9.2       W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca warunków gwarancji jest zawarta w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

10.       Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1     W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta skutku, ma on jeszcze następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.1.1  zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

10.1.2  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym.

10.1.3 uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.1.4  zwrócenie się o pomoc na Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).

11. Ochrona danych osobowych

11.1     Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

12.       Postanowienia końcowe

12.1     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3     Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Każdy Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu. Informacja będzie zawierała zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Załączniki do Regulaminu Sklepu:

Zał. 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zał. 2 Polityka Prywatności

Metody płatności

Ciepłe Stopy - sklep z pościelą